бър ПРЕДСТАВИХА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА НА ОБЛАСТ ВРАЦА - Областна администрация Враца

ПРЕДСТАВИХА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

Зареждане на видео плеър...

Областният управител Малина Николова председателства днес редовното заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца. Основна точка в дневния ред бе съгласуването на предложения от Началника на Регионалния инспекторат по образованието Галина Евденова Държавен план-прием за учебната 2016/2017 година на област Враца.

Съгласуването на Държавния план-прием от Комисията по заетост се осъществява на основание Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и след проведени работни срещи с директорите на средните общообразователни училища, профилираните гимназии и професионалните гимназии на територията на област Враца, представители на работодателските организации и кметовете на общини от областта.       

„Определянето на Държавния план-прием за учебната 2016/2017 година в областта се основава на изпълнението на Държавната политика на регионално ниво. Тя очертава трите основни приоритета, свързани с приема – качествено средно и професионално образование, фокус върху развитието на професионалното образование и въвеждането на дуално обучение, устойчивост и съхранение на мрежата от учебни заведения.“ – подчерта Малина Николова.

Тя благодари на всички институции, отговорни за Държавния план-прием, осъществили поредица от срещи и мероприятия за ефективната подготовка по предложението за новата учебна година.

„Благодаря на местния бизнес за отговорното отношение и съгласието пилотно в област Враца да стартира дуалното обучение.“ – допълни още Областният управител.

Галина Евденова представи Държавния план-прием на област Враца за учебната 2016/2017 година, като изложи мотивите за предложението съобразно целите, отговарящи на интересите на учениците и балансираното разпределение в съответните училища и гимназии.

Завършващите основно образование ученици от областта са 957 и ще се обучават в тридесет и осем паралелки.

Новите за предстоящата учебна 2016/2017 година специалности, по които се предлага обучение в училищата от област Враца са „Обслужване на заведения в общественото хранене“ в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Криводол, „Производство на кулинарни изделия и напитки“ в СОУ „Христо Ботев“ – Габаре, в Професионалната аграрна гимназия в Бяла Слатина - специалността „Електродомакинска техника“, в Професионалната техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“ - Враца - „Машини и системи с ЦПУ“ и „Микропроцесорна техника“, а в Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца - „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ и „Производство на месо, месни продукти и риба“.

Дуално обучение ще стартира в професионалните гимназии в община Враца по следните специалности: Машини и системи с ЦПУ и Микропроцесорна техника в ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ – Враца; Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия и Производство на месо, месни продукти и риба в ПГТР – Враца и в Строителство и архитектура и Вътрешни облицовки и настилки в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“ - Враца.

Членовете на Постоянната комисия по заетостта съгласуваха Държавния план - прием за учебната 2016/2017 година. Процедурно предстои утвърждаването му в Министерство на образованието и науката.