бър ПОЗДРАВ ОТ ИМЕТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА - Областна администрация Враца

ПОЗДРАВ ОТ ИМЕТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

ПОЗДРАВ ОТ ИМЕТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Уважаеми госпожи и господа,

     С уважение и добри пожелания за здраве и дълголетие се обръщам към Вас в Деня на възрастните хора!
     Ние, Вашите деца засвидетелстваме в този ден не само своята обич и признателност, но и благодарността и моралните ангажименти към хората от третата възраст!
     Щастливи сме, че черпим непрестанно от мъдростта на годините и Вашия силен дух, с които ни дарявате и напътствате. С много загриженост се стремим да осигурим среда за по-добър живот и най-вече -  да отдадем заслужено внимание с обич и топлина!
     Бъдете здрави и щастливи за много, много години!

 

МАЛИНА НИКОЛОВА
Областен управител на област Враца

1 октомври 2018 г.
гр. Враца