ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВиК” ООД – ВРАЦА

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВиК” ООД – ВРАЦА

Областният управител на област Враца и Председател на Асоциацията по ВиК Малина Николова свиква Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца, което ще се проведе на 16.06.2017 г. /петък/ от 11:00 часа в сградата на Областна администрация Враца, бул. “Демокрация” №1, Заседателна зала – ет. 6.

Дневния ред вижте тук!

Всички документи са публикувани на официалния сайт на Областна администрация Враца, в секция “АСОЦИАЦИЯ ВиК”