бър ПЛАНОВО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ УЧАСТЪЦИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2018Г. - Областна администрация Враца

ПЛАНОВО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ УЧАСТЪЦИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2018Г.

ПЛАНОВО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ УЧАСТЪЦИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2018Г.

Преписка № 00800-2018-0001, Наименование "Планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в област Враца за 2018", Публикувана на 07.08.2018 г., Възложител: Областен управител на Област Враца, Процедура: Публично състезание.

Решение 13:15 часа

Обявление 13:15 часа

Документация 13:15 часа

Количествена сметка -Приложение №1 13:15 часа

Образци на документи 13:15 часа

ЕЕДОП 13:15 часа