бър Обявление за конкурс за длъжност старши експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация- Враца - Областна администрация Враца