ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ ПРОВЕДЕ СРЕЩА-РАЗГОВОР СЪС СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ОТ ВРАЧАНСКО


Областният управител на Област Враца Момчил Младенов проведе среща-разговор със студенти от ромски произход от Врачанско. В нея взеха участие 10 студенти и Албена Кисьова, ст.експерт „Образование, Спорт,Интеграця, Демографски и Младежки дейности“.

Младите хора потърсиха подкрепа и съдействие от Младенов в представяне на свои проблеми пред организацията, подпомагаща финансово студенти от ромски произход, а именно Ромски образователен фонд-Будапеща.

По време на срещата младежите изложиха пред областния управител причините, водещи до риск от отпадане от висши учебни заведения, основният от които е финансовият. Проблемът е национален, но студенти от област Враца потърсиха институционална подкрепа от областния управител на регионално ниво.

Младенов пое ангажимент Областна администрация-Враца да изготви две писма-до Институт отворено общество и Ромския образователен фонд. В тях ще се акцентира върху отличния успех на студентите, отпадналите през настоящата академична година, както и върху ежедневното повишаване броя на студентите от ромски произход. Ще бъде обърнато внимание на необходимостта от актуализация на критериите за отпускане на стипендиите, особено за младежи от най-бедния регион в Европа-Северозападна България. За академичната 2016/2017г. година 60 студенти от Община Враца се обучават във висши учебни заведения в страната и двата филиала във Враца, като 5-ма са отпаднали.

Областна администрация-Враца в годините утвърди изключително добра работа със студенти от ромски произход чрез предоставяне на актуална информация за конкурси и програми, подкрепящи образованието; чрез подпомагане изготвянето на документи за различни конкурси; организиране и провеждане на дейности, насочени към интегриране на ромската общност /участие в медии, информационно-образователни кампании, срещи-дискусии, обучение от различни организации/.

През 2016г. Областна администрация-Враца осигури провеждането на курс по англиийски език в Училища ЕВРОПА, както и компютърно обучение на студенти, като се свърза с  организация „Рома Верситас - България“ , която осигури финансирането на дейностите.

 „За акипа на администрацията е важно да наложим приемственост между гимназисти и студенти от ромски произход, които да ги мотивират да повишат степента на своето образование. Това е една изключително добра практика, която дава реални резултати.“, заяви областният управител.

Въпреки трудностите, които срещат по време на своето обучение, студентите от ромски произход отправиха апел към своите връстници да не се отказват и да повишават степента на образованието си. Младежите изказаха благодарност към областния управител и екипа на администрацията за добрата съвместна работа и оказаната подкрепа.