ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ ПОСЕТИ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ В С. КУНИНО


Областният управител Момчил Младенов посети Професионалната гимназия по каменообработване в с. Кунино. Той уважи поканата на училищното настоятелство на учебното заведение и днес се срещна с: директора на  гимназията Стефан Стефанов, Председателя на Сдружение „Училищно настоятелство на Професионална гимназия „Каменоделна школа“-Кунино Илиян Игнатов, настоящи и бивши възпитаници на единствено по рода си каменоделно училище на Балканите с 95- годишна история.

В края на миналата седмица членове на училищното настоятелство и Председателя на Съвета на настоятелите Илиян Игнатов се срещнаха с областния управител и потърсиха съдействието му за възраждане на учебното заведение. Г-н Игнатов изпрати и Заявление до Момчил Младенов с молба да се окаже институционална подкрепа на Професионалната гимназия по каменообработване в с.Кунино. В документа се посочва, че на Общо събрание на сдружението, проведено на 11.04.2017г. е приета Програма за дейността на Сдружение „Училищно настоятелство на Професионална гимназия „Каменоделна школа" - Кунино" за 2017г., в която са заложени мерки и дейности за осигуряване на институционална подкрепа за подобряване на материалната база и условията на живот в училището, което е пряко свързано с повишаване на доверието на деца и родители и приема на нови ученици.

„Училищното настоятелство провежда действия за популяризирането на каменоделната школа в Кунино под формата на самостоятелни изложби на произведения на учениците, участие в национални и регионални специализирани изложения и други културни събития в цялата страна. Събирането на средства от дарители дава възможност за извършване на неотложни ремонтни работи, което не решава проблема като цяло, защото условията на живот за децата в общежитието е причина за отлив на потенциални ученици.“, се посочва още в Заявлението.

Членовете на училищното настоятелство поискаха съдействие от областния управител за организиране на работни срещи в Министерство на културата и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на които да се представят проблемите на училището. Има необходимост от извършване на цялостен ремонт на общежитието, ремонт и обзавеждане на столова, както и на корпуса, в който се провежда учебния процес, както и да се осигури ресурс под формата на проектно или целево финансиране за подобряване на материалната база.

Съвета на настоятелите на Професионалната гимназия по каменообработване в с.Кунино имат желание да се изградят партньорски отношения с Областна администрация-Враца, което ще даде нови възможности за повишаване интереса към училището под формата на съвместно участие в работни срещи, дискусии, конференции, регионален уъркшоп и информационни кампании.

            „Тенденцията в съвременното обучение е да се акцентира върху професионалното образование. Трябва да се обърне внимание на училища като Професионалната гимназия по каменообработване в с.Кунино. Тук се обучават и завършват изградени специалисти, които лесно се реализират на пазара на труда. Целият район около Мездра и Роман е свързан с камък и обработката му и тази пазарна ниша има нужда от професионално обучени кадри.“, заяви областният управител.

Младенов поясни, че е откликнал на поканата на настоятелството по две причини- да се покаже на обществеността и бизнеса, че учебното заведение разполага с възможности и осигурява добра подготовка на възпитаниците, които печелят първи места на конкурси, както и да се окаже институционална подкрепа за възраждане на училището.

Областният управител съобщи, че ще изпрати  писмо до Служебния Министър на културата Рашко Младенов, в което ще запознае принципала на Професионалната гимназия по каменообработване в с.Кунино с възможностите и реализацията на възпитаниците на учебното заведение и ще настоява да се вземат мерки за подобряване на материалната база.

В края на срещата областният управител направи оглед на учебния корпус и прилежащите сгради, а директорът Стефан Стефанов показа лауреатски произведения на бивши и настоящи възпитаници на каменоделното училище.