бър ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ВЪВ ВЪРШЕЦ - Областна администрация Враца

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ВЪВ ВЪРШЕЦ


Областният управител Малина Николова взе участие в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което се проведе на 26 и 27 октомври в гр. Вършец. Заседанието беше ръководено от областния управител на област Монтана Росен Белчев, председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.07-31.12.2017 г.

На заседанието присъстваха представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Ловеч и упълномощен представител на областния управител на област Плевен; кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.

На заседанието беше представен проект на Междинна оценка на Регионалния план за развитие за периода 2014-2020 г., както и информацията за напредъка по отношение на дейностите, свързани с инфраструктурно подобряване и разширяване и изграждане на четирилентов път по трасето на Републикански път I-1 /Е -79/. Представител на МТСП запозна членовете на Регионалния съвет за развитие с приоритетите на социалната политика, провеждана на територията на Северозападен район. Представени бяха значими проекти, свързани с подобряване на инфраструктурата и възможностите за привличане на туристи на територията на Северозападен район. Ръководителите на Областните информационни центрове запознаха членовете на РСР с информация относно усвоените средства по отделните Оперативни програми на територията на областите в Северозападен район за периода 2007-2013г, както и актуална информация за периода 2014-2020г.

Беше представена и информация относно възможностите за финансиране по линия на Финансовия механизъм за периода 2014-2020 г, напредъка в процеса на одобрение на концепциите, определени посредством Меморандумите за разбирателство между България и страните- донори, както и за индикативните срокове за обявяване на покани и за набиране на предложения.