Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИТИЧНАТА СИТУАЦИЯ ПРИ ЯЗОВИР „РОГОЗЕН 1“ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН


Областният управител на област Враца Малина Николова взе участие в извънредното заседание на Министерски съвет във връзка с критичната ситуация при язовир „Рогозен 1“ в община Хайредин. По време на заседанието, министър–председателят Бойко Борисов бе запознат в детайли с обстановката в област Враца и състоянието на язовирите „Рогозен 1“ и „Бързина“.

Правителството взе решение за осигуряване на 3 млн. лева на Община Хайредин. Малка част от тези средства са предвидени за покриване на всички разходи, направени за доставка на скални маси и за техника при овладяване на критичната ситуация, за спешно аварийно укрепване на преливника на  язовир „Рогозен 1“ и доставката на сифони, които ще работят за облекчаване работата на  основния изпускател на язовира. С по-голямата част от средствата ще се финансират готовите технически проекти за двата язовира, с чиято реализация те трябва да се приведат в пълна техническа изправност. Дейностите по проектите включват цялостно изграждане на разрушения преливник и ремонт на основния изпускател на язовир „Рогозен 1“, ремонт на компрометираната стена и основния изпускател на язовир „Бързина“.

„За пореден път, правителството осигурява средства за аварийното възстановяване на критичната водна инфраструктура в област Враца. Със средствата, осигурени с днешното министерско решение, ще бъдат изпълнени изцяло проектите, подготвени от Община Хайредин и двата общински язовира „Рогозен 1“ и „Бързина“ ще бъдат цялостно ремонтирани. Благодаря на правителството за осигуряването на средствата, чрез които ще изпълним всички необходими мерки, за да защитим населението на двете общини Хайредин и Мизия, които са в заливните зони на двата язовира“, заяви след заседанието областният управител Малина Николова.

По разпореждане на премиера Борисов, е направен оглед на язовир „Рогозен 1“, където бяха издадени предписания за неговото аварийно укрепване. На място присъстваха заместник-министърът на енергетиката Красимир Първанов, представители на министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и главния инженер на предприятие „Язовири и каскади“ към Националната електрическа компания.

Експертите обсъдиха основните дейности по укрепването на язовира и дадоха препоръки за аварийните и ремонтни мерки.

„В момента, вследствие на работата на екипите на пожарна безопасност, нивото на язовира драстично е намаляло. Дейностите, които трябва да започнат още днес са монтаж на съоръжения, т. нар. сифони, които ще изпомпват допълнително водата от язовира през язовирната стена. Така ще се увеличи дебитът, който се изпомпва през този изпускател и основните съоръжения. Следваща стъпка е аварийното укрепване на разрушения преливник с тежка механизация. Третата стъпка предвижда да се почисти речното корито след язовирната стена, за да може да се осигури свободно отвеждане на водата през основния изпускател и допълнителните съоръжения“, заяви заместник–министърът на енергетиката Красимир Първанов.

По време на извънредното заседание на Министерски съвет, министър-председателят Бойко Борисов обсъди с министрите възможността да бъде създадено държавно звено, което да започне планови ремонти на общинските язовири, които се нуждаят от спешни и наложителни ремонти, след промяна на собствеността от общинска в държавна.