Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА УЧАСТВА В ОТКРИВАНЕТО НА ПАНОРАМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ВРАЦА


Областният управител Малина Николова участва в откриването на Панорама на образованието във Враца. Събитието се провежда за шестапоредна година и в него училища, филиали на висши учебни заведения, езикови школи и Център за подкрепа на личностното развитие – Враца традиционно представят възможностите, които предлагат за обучение, професионална и профилирана подготовка. Панорамата е организирана от Община Враца, в изпълнение на приетата Областна програма за държавен план-прием 2018/2019 учебна година. Официален гост на събитието е д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Областният управител Малина Николова приветства участниците и гостите на събитието и изрази мнение, че шестото издание на Панорамата на образованието във Враца се превръща в празник, който придава все по-голям смисъл и съдържание на дейността на образователната система и я популяризира пред обществеността по своеобразен начин. „Панорамата на образованието е демонстрация и състезание на духа на училищата, на висшите учебни заведения, на езиковите школи, на Центъра за подкрепа на личностното развитие „Център за работа с деца“ и показва всичко онова, което стои зад труда на ръководствата на тези институции. Пожелавам Ви тази година, обществеността на Враца да бъде активна по отношение на запознаването с всички Ваши дейности, за да може да се реализира успешно училищният и държавният план-прием през учебната 2018/2019 година, заяви Малина Николова. Тя изказа благодарност на кмета на Община Враца Калин Каменов за огромните усилия, които полага в модернизацията на системата на образование чрез подобряване на материалната среда, както и на Регионалното управление на образованието за дейностите, които реализира и които поставят Враца като водещ център в националната мрежа от образователни институции.

По време на откриването, Малина Николова награди победителите в Регионалния конкурс за литературно творчество и мултимедийна презентация „Професията – мечта и реалност“ за ученици от 7-ми клас. Областният управител връчи наградите за първо място за есе на Ася Муриева от Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Попица, община Бяла Слатина и за първо място за мултимедийна презентация на Благовест Тихомиров от Средно училище „Васил Левски“, гр. Роман.