бър ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА СВИКВА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АВиК - Областна администрация Враца

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА СВИКВА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АВиК

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА СВИКВА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АВиК

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите и във връзка с чл. 10 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация при непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание.

 СВИКВАМ:

 Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ..ВиК" ООД - Враца на 29.02.2016г. /понеделник/ от 14.00 часа в сградата на Областна администрация - Враца, бул. ..Демокрация" № 1. Заседателна зала - ет. VI

Пълния текст на Поканата вижте тук!