бър ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ЩЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ - Областна администрация Враца

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ЩЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ЩЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ

На 8 май 2015 г., от 10.00 ч., в заседателната зала на Областна администрация - Враца, ет. VI, ще се проведе работна среща на Областния управител на област Враца Малина Николова и кметовете на общините от областта. Основна тема на срещата е съгласуване на съвместни действия по разпределение на средствата от фонд "Солидарност", запознаване с критериите и механизма по приоритизиране на операциите за финансиране. 
Средствата, одобрени от фонд "Солидарност" на ЕС за покриване на част от разходите по спешните мерки за възстановяване на инфраструктурата и като цяло на щетите, причинени от бедствията през 2014 г.,  за цялата страна са в размер на 3 879 524,88 лв. 
Тъй като област Враца е най-пострадала от бедствието, всички получени средства от заявлението на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013, съгласно Методологията за разпределение на средствата, следва да се използват на нейна територията.