бър ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ЩЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ ОБЕКТИ - Областна администрация Враца

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ЩЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ ОБЕКТИ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ЩЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ ОБЕКТИ

На 13 май 2016 г. /петък/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Областна администрация - Враца, ет.6, ще се проведе организираната от Областния управител Малина Николова работна среща с кметовете на общините от област Враца. На срещата ще бъдат разгледани въпроси, свързани със състоянието на водните обекти. На кметовете е разпоредено да докладват за изпълнението на предписанията на Междуведомствената комисия за проверка на водните обекти и хидротехническите съоръжения към Областния управител и предписанията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.