Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И РЪКОВОДСТВОТО НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ВРАЦА


Областният управител Малина Николова се срещна с представителите на Обществения съвет и ръководството на СУ „Христо Ботев“ – Враца във връзка с исканията на протестиращите по предложения Държавен план-прием за учебната 2018/2019 година.

На срещата присъстваха също началникът на РУО – Враца Галина Евденова, заместник-кметът на Община Враца Петя Долапчиева, директорите на професионални гимназии в града и представители на работодателските организации.

Областният управител Малина Николова изслуша исканията на протестиращите и изясни основните аргументи, довели до така представения Държавен план-прием.

„Държавният план-прием предстои да бъде окончателно финализиран на 30 март. Към момента, кметът на Община Враца е съгласувал Държавния план-прием, като е разписал в предложението си по 4 паралелки в двете профилирани гимназии, по 4 паралелки в Професионалната техническа гимназия и Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство, две паралелки в ПГ „Димитраки Хаджитошин“ и по една паралелка в петте средни училища в града. Това разпределение изравнява условията и дава шанс на всички учебни заведения да реализират прием след 7-ми клас.“, подчерта Малина Николова и изрази позицията си в подкрепа на решението на кмета на община Враца да съгласува реалистичен и балансиран прием.

Предстои съгласуване на Държавния план-прием в Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца на 8 февруари.

Така предложеният план-прием е основан на анализа и експертната оценка на Регионалното управление на образованието, съгласието и единомислието на регионалните и местни власти, работодателските организации и бизнеса.