бър ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРИВЕТСТВА УЧАСТНИЦИТЕ В РАБОТНАТА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН ЗА ЕФЕКТИВНО МОДЕРНИЗИР - Областна администрация Враца

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРИВЕТСТВА УЧАСТНИЦИТЕ В РАБОТНАТА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН ЗА ЕФЕКТИВНО МОДЕРНИЗИР


Областният управител Малина Николова приветства участниците в работната среща по проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение – Учене чрез практика“. Домакин на срещата е Търговско - промишлена палата - Враца в партньорство с Регионалното управление на образованието – Враца. В семинара участват представители на Министерството на образованието и науката, на Националната агенция за професионално образование и обучение, директори на професионални гимназии от областта, представители на браншовите организации и бизнеса.

Областният управител изказа благодарност към екипа на Търговско - промишлена палата - Враца, разработил идеята и защитил проекта.

„Респект към 24-те партньори от Дунавските държави - това е огромен капацитет, който трябва да бъде използван по най-ефективния начин, за да достигне до професионалните и средни училища на територията на област Враца. Със задоволство мога да кажа, че съвместната ни работа с Регионалното управление по образованието – Враца, ТПП – Враца и представителите на бизнеса показа, че в нашата област бизнесът има волята да работи за развитието на професионалното образование. Проведоха се редица срещи, а реализацията на този проект ще даде стратегически насоки и ще определи политиките за развитие на професионалното образование и обучение. Пожелавам днешната дискусия да бъде пълноценна и да даде насоките за разработването на стратегическия документ, като най-важен продукт от проекта, свързан с въвеждането на дуалното обучение“, посочи Малина Николова.

Проектът „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение – Учене чрез практика“ е класиран сред първите пет в Транснационалната програма „Дунав“ и е окачествен като стратегически. По време на семинара се представи същността на дуалното обучение и се обсъдиха предизвикателствата при въвеждането му в страната. Целта на проведената среща е всички заинтересовани страни да допринесат за подобряването на системата на професионалното образование и обучение в България чрез изграждане на визия за нейното модернизиране.