Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРИВЕТСТВА ОРГАНИЗАТОРИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ОБЛАСТЕН ФОРУМ „ТВОЯТ ЧАС – НАШИЯТ ШАНС“


     Областният управител Малина Николова приветства организаторите и участниците  в заключителния Областен форум „Твоят час – нашият шанс“ по Проект „Твоят час“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Събитието се организира от Регионалното управление на образованието – Враца и се проведе в градската концертна зала. Официални гости бяха ръководителят на проекта към Министерство на образованието и науката Мариана Ламбова, Ели Тричкова, експерт в МОН и координатор на проекта, ученици и учители от учебните заведения в областта.  

     „Днес област Враца отчита своите постижения в най - мащабния за страната в сферата на образованието проект „Твоят час”. Всички Вие, които днес сте тук, в тази зала, заслужавате уважението и признателността на цялото общество, защото грижата за децата е най-важното и ценно условие да имаме едно добро бъдеще. С този проект се постигнаха изключителни резултати, най-важните от които са самочувствието на децата да участват в инициативите и дейностите по проекта, опитът и уменията, които те придобиват и които ще останат най-трайното и важно знание. То ще бъде мултиплицирано в годините и никога няма да бъде забравено. Екипната работа даде възможност на всички ученици да направят по-добри колективи, да живеят в по-добра и привлекателна среда, да постигат себереализация във всеки един момент от участието си в проекта и за в бъдеще“, каза в приветствието си областният управител. Тя изказа благодарността си на екипа на РУО – Враца за отличната организация и на форума. „Благодаря на всички ръководители на групи по училища, които доказаха, че могат да покажат най-доброто в сферата на науката, изкуствата, спорта и технологиите и да оставят огромен ресурс от учебни реквизити и материали“, заяви Малина Николова.

     Проектът „Твоят час“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. В дейностите за преодоляване на обучителни затруднения и занимания по интереси, организирани по проекта участват повече от 322 000 ученици, от над 2 200 училища от цялата страна. Ръководителят на проекта Мариана Ламбова отчете, че проведените анкетни проучвания показват висока удовлетвореност не само на учениците, но и на техните родители и на представителите на съветите за обществен мониторинг от проектните дейности. Създадената среда на взаимодействие и сътрудничество по проекта мотивира, както учениците, така и родителите им да се включат отново в дейности за подобряване на техните резултати и участие в различни по вид занимания в свободното им време.

     Област Враца има сериозен принос в страната с участието си в този проект, с включените в него ученици, родители и учители, с разработените ресурси в периода на  неговото изпълнение. През учебната 2017/2018 година в проекта са включени общо 10 685 ученици от 68 училища, обхванати в 449 групи по интереси и 395 в групи за преодоляване на обучителните затруднения. В резултат на „Твоят час“, 50 на сто от учениците са завишили своя успех и са развили потенциала си за учене. 

     Резултатите от реализирания проект представи началникът на Регионалното управление на образованието Галина Евденова. Според анализа, най-голям интерес сред участниците са предизвикали заниманията в областите „изкуства и култура“, „спорт, „наука, техника и технологии“, „програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене“, „гражданско образование“.

     Събитието продължи с двучасов концерт на всички участници в проект „Твоят час“ от област Враца, в който учениците демонстрираха таланта и заложбите, както и придобитите знания и компетентности.