бър ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРИЕ ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ДВА САНИРАНИ БЛОКА ВЪВ ВРАЦА - Областна администрация Враца

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРИЕ ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ДВА САНИРАНИ БЛОКА ВЪВ ВРАЦА


Днес, 30.10.2017 г. между кмета на община Враца Калин Каменов и областния управител Малина Николова се извърши приемане и предаване на техническата документация по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за бл. 36 в ж.к. „Дъбника“ и бул. „Втори юни“ №70 във Враца.

Областният управител подписа техническата документация след проверка на наличните документи и анкетните карти за удовлетвореност от програмата, изготвени от Областна администрация – Враца. В предоставените на живеещите в санираните блокове карти за удовлетвореност е отчетено отношението на гражданите към изпълнението на програмата чрез въпроси и оценка.

Собствениците на самостоятелни обекти в жилищната сграда на бул. „Втори юни“ №70 са окачествили работата на фирмата-изпълнител и навременните й действия по отстраняване на възникнали проблеми като изключително добри. Общата оценка на живущите в блока, относно извършените дейности по заложения проект е 9.5 по десетобалната система.

Не са констатирани проблеми при реализацията на Програмата за енергийна ефективност е мнението на живеещите в бл. 36 в ж.к. „Дъбника“. Гражданите също заявяват, че е упражнен достатъчно строг контрол от страна на институциите по време на дейностите и намират лесно търсената от тях информация за програмата в интернет страниците на Областна администрация – Враца, Община Враца и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тяхната оценка за извършените дейности в жилищната сграда по програмата е 8.40 по десетобалната система.

Всички анкетирани считат също, че публикуваната информация в местните и регионалните медии е достоверна, проверена и отразява реалното състояние по изпълнението на програмата.

Подписването на техническата документация е крайният етап в реализацията на програмата в двата жилищни блока.