Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ОТКРИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ "ИНОВАЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"


„Основните фактори на социално-икономическата среда за инвестиции и интелигентен растеж са наличието на инвестиционна активност на властите и местните предприемачи, ясни стратегически приоритети, правна рамка и стимули за инвеститорите, природен, човешки и научен потенциал, модернизирана пътна инфраструктура, образование и квалификация на населението, създадени зони за индустрия и високи технологии. Налични ли са и на какъв етап от развитието са тези фактори в нашата област? Безспорно в нашата област има общински кметове и представители на бизнеса, с които активно работим за привличане на инвестиции чрез определяне на инвестиционни терени, представяне профила на общините, маркетинг и реклама, разработване на нормативна база от общинските съвети, но тези мерки трябва да се превърнат в цялостна концепция и реални решения за ускоряване на инвестиционния процес. Направиха се значителни подобрения по модернизирането на републиканската пътна мрежа и тук трябва да оценим приноса на инж. Петя Аврамова като народен представител, а сега и като регионален министър. Имаме своите успехи в подготовката на квалифицирани кадри в средното професионално и висшето образование. Тази година, за първи път учениците, които ще изучават професии са значително повече. В процентно съотношение те са 66%, а учениците, които ще изучават профили 34%. Най-доброто постижение в сферата на образованието е, че голяма част от кадрите са по заявка на местния бизнес, който осигурява реални работни места. Маркирах част от действията, които сме предприели до момента. Надявам се при представянето на кмета на Община Враца по темата „Как да създадем привлекателна дестинация за инвестиции“, както и на останалите лектори да се покаже ясната картина на нашата ресурсна подготвеност за развитие на инвестиционния процес и създаване на климат за интелигентен растеж. Очаквам да продължим партньорството  с Министерство на икономиката, Българска агенция за инвестиции, Национална компания „Индустриални зони“, бизнеса, регионалните звена и неправителствените организации за превръщането на област Враца и целия Северозапад в територия за икономически растеж“, с тези думи областният управител на област Враца Малина Николова поздрави участниците в Икономическия бизнес форум „Иновации и интелигентен растеж“, организиран от Областен информационен център – Враца и Община Враца.

В двудневния форум участват кметове и представители на областните администрации, общините от Северозападен район, на бизнес организации, на образованието и неправителствения сектор.

Кметът на Община Враца Калин Каменов представи основните идеи за създаването на привлекателна дестинация за инвестиции.

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев представи инвестиционните условия в България и как те помагат на потенциалните инвеститори.

Темата беше продължена с представянето на Националната компания „Индустриални зони“ като стратегически партньор на инвеститорите в България.

Видеопослание към участниците в икономическия форум отправи еврокомисарят по цифрова икономика Мария Габриел.