Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА И ЗАМЕСТНИКЪТ Й МИРОСЛАВ КОМИТСКИ УЧАСТВАХА В РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН В ГРАД ПЛЕВЕН


Областният управител Малина Николова и заместникът й Мирослав Комитски участваха в редовното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в град Плевен. Форумът се проведе под председателството на областния управител на област Плевен Мирослав Петров. На заседанието присъстваха представители на министерства, областните управители на областите Видин и Ловеч, заместник областният управител на област Монтана, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.

По време на срещата е представен напредъкът в дейностите по подготовката и доизграждането на автомагистрала „Хемус” и по-конкретно на участъците, преминаващи през територията на Северозападен район за планиране, включително визия за свързаността с основните направления по републиканската пътна мрежа на територията на района.

На заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район е обсъден и съгласуван Актуализирания документ за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Враца за периода 2018 – 2020 г., изготвен на база на резултатите от Междинната оценка на изпълнението на Стратегията.