ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Областният управител и председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца Малина Николова проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията. Единствената точка в дневния ред касаеше приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за следващата година. На заседанието присъстваха кметът на община Борован Десислава Тодорова, заместник-кметът на община Враца Петя Долапчиева, заместник-кметът на община Козлодуй Юрик Мартинов, Тихомир Трифонов – заместник-кмет на община Бяла Слатина, както и представители на общините Мизия и Мездра.

Членовете на Асоциацията единодушно приеха решение препоръчителният размер на вноската на държавата да бъде 20 000 лева.

„Съгласно Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, размерът на общинските вноски в проектобюджета се определя въз основа на процентното съотношение на гласовете им в Общото събрание“, поясни Малина Николова.

Вноската на Община Борован възлиза на 1137.14 лева, на Община Бяла Слатина – 4891.43 лв., вноската на Община Враца – 14 691.43 лв., на Община Козлодуй – 4211.43 лв., за Община Криводол сумата е в размер на 1868.57 лв., за Община Мездра – 4325.71 лв., за Община Мизия – 1502.86 лв., за Община Оряхово – 2285.71 лв., за Община Роман – 1234.29 лв., а размерът на вноската на Община Хайредин възлиза на 994.29 лв.