бър ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРОВЕДЕ ДНЕС СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ - Областна администрация Враца

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРОВЕДЕ ДНЕС СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРОВЕДЕ ДНЕС СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия в област Враца проведе днес свое редовно заседание в изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования в Република България. На заседанието присъстваха представители на общинските администрации от областта, Ралица Тодорова, инспектор в ГД „ПБЗН“ при МВР, представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца и на Националната асоциация на доброволците в България.

В хода на заседанието, инж. Даниел Милков, инспектор в регионалната дирекция представи нормативната уредба и стандартите за създаване на доброволните формирования. Той поясни, че на територията на област Враца към месец октомври 2017 г. има регистрирани четири доброволни формирования, а в останалите общини от областта се изпълнява процедурата по изграждането им. Експертите споделиха добри практики и опит при подбора и сформирането на екипите от доброволци. За участието си в дейностите по ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации, доброволците могат допълнително да бъдат материално стимулирани от органите на държавната и местната власт.

„Асоциацията на доброволците в България подкрепя усилията на местната власт в създаването на доброволните формирования. Те са на първо място в оказване на помощ на регионалните дирекции за пожарна безопасност и защита на населението при ликвидиране на последствията от бедствия и аварии“, заяви Тихомира Методиева, представител на Националната асоциация на доброволците в България.

Набелязани са идеи за сътрудничество и съвместни действия между Областна администрация – Враца, РД „ПБЗН“ – Враца, Националната асоциация на доброволците в България и местната власт за провеждане на демонстрационни мероприятия за деца и ученици. По този начин ще бъде насочено вниманието върху призванието да бъдеш доброволец и формирането на умения за реакция в извънредна ситуация, поясниха експертите.