ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ

В изпълнение на Заповед № РД-11-1830/04.09.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ–София, относно епизоотичната обстановка по отношение на нерегламентираните пазари за животни, хуманното отношение към животните на пазарите и проверка на същите, на 08.09.2017 г. в Областна администрация – Враца се проведе заседание на Областната епизоотична комисия.

Комисията прие следните Решения:

До 12.09.2017 г. на обяд следва да бъдат проведени заседания на Общинските епизоотични комисии.

Кметовете на общини да формират екип, който по изготвен от него график да извърши проверка на нерегламентираните пазари за животни на територията на съответната община.

Екипите за проверка да са в състав: експерти  на ОДБХ–Враца, представители на общинската администрация и ОД МВР–Враца.

Проверките трябва да бъдат извършени до 20.09.2017 г. и за резултата от които да се докладва писмено на Директора на ОДБХ– Враца.