бър ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ОПРЕДЕЛИ МЕРКИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ - Областна администрация Враца

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ОПРЕДЕЛИ МЕРКИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ


Областната епизоотична комисия определи мерки по превенция на болестта инфлуенца по птиците (птичи грип). Заседанието на комисията е в изпълнение на заповед на Изпълнителния директор на БАБХ, относно констатирани огнища на болестта инфлуенца по птиците (грип) на територията на област Добрич и област Хасково. Комисията определи в срок до 31.10.2017 г. да бъдат проведени заседания на общинските епизоотични комисии, на които да се набележат превантивни мерки за неразпространение на болестта, като се информират лицата в съответните населени места. Жителите трябва да бъдат запознати с актуалната епизоотична обстановка, риска и начините за разпространение на болестта и задължението им при съмнение за заболяване или смъртност, незабавно да информират съответния ветеринарен лекар.

Необходимо е да се разпореди на собствениците на птицевъдни обекти и „задни дворове“ да не допускат излизането на птиците извън дворовете на стопаните и контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици, да създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от други домашни птици и да съхраняват фуража за изхранване на птиците в закрити помещения. Зареждането на птици в птицевъдните обекти на територията на област Враца следва да се извършва при спазването на изискванията на Закона за ветеринарната дейност.

Информацията по изпълнението на мерките, приети от общинските епизоотични комисии, следва да бъде предоставена писмено в Областна администрация–Враца с копие до Директора на ОДБХ–Враца в срок до 03.11.2017 г.