Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА ИЗДАДЕ ДНЕС ПЪРВОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ СЪС ЗАВЕРКА „APOSTILLE”

Областна администрация – Враца издаде днес първото удостоверение със заверка „APOSTILLE”.

Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, областните администрации се оправомощават да издават удостоверения по чл.3, ал.1 от Конвенцията, с които се легализират издавани от кметове и общински администрации документи.

Въведената услуга има за цел да намали административната тежест за гражданите и бизнеса и е резултат от инициираните от Министерски съвет мерки за подобряване на административното обслужване. До този момент, заверката за физически и юридически лица се извършваше само от Министерство на външните работи.

Физическите и юридически лица, желаещи да заявят новата административна услуга, могат да подадат Заявление за заверка с Апостил в Центъра за информация и административно обслужване на Областна администрация – Враца, на адрес: бул. „Демокрация“ № 1. Заявлението е публикувано на интернет страницата на Областна администрация – Враца в секция „Административни услуги“.