бър НИВОТО НА ВОДНИТЕ МАСИ В ЯЗОВИР "РОГОЗЕН" РЯЗКО СЕ Е ПОКАЧИЛО - Областна администрация Враца

НИВОТО НА ВОДНИТЕ МАСИ В ЯЗОВИР "РОГОЗЕН" РЯЗКО СЕ Е ПОКАЧИЛО

НИВОТО НА ВОДНИТЕ МАСИ В ЯЗОВИР

По данни, постъпили в Областния съвет за сигурност, през изминалото денонощие рязко се е покачило нивото на водните маси на язовир „Рогозен“, намиращ се на територията на община Хайредин.

В 8.00 ч. на 08.03.2018 г., кметът на Община Хайредин Тодор Алексиев издаде заповед за задействане на общинския план за защита при бедствия в частта „Наводнение“. Превантивно са изведени хората от селата по поречието на река Огоста.

Областният управител Малина Николова, заедно с представителите на Областния съвет за сигурност за извършили оглед на хидротехническото съоръжение. Предприети са действия по монтирането на две хидропомпи, които да изпомпват водни маси и така да се облекчи напрежението на преливника. Също така, преливникът на язовира се засипва с едра каменна фракция, което да намали силата на водните маси, които преминават през него.

Заповедта за бедственото положение на територията на община Хайредин ще бъде отменена в момент, в който не съществува риск за населението.