бър МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТПУСНА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТИТЕ НА 7 ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В ПОДКРЕПА НА ОБЩИНСКАТА СОЦИАЛНА И ЖИЛИЩНА СРЕДА - Областна администрация Враца

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТПУСНА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТИТЕ НА 7 ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В ПОДКРЕПА НА ОБЩИНСКАТА СОЦИАЛНА И ЖИЛИЩНА СРЕДА

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТПУСНА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТИТЕ НА 7 ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В ПОДКРЕПА НА ОБЩИНСКАТА СОЦИАЛНА И ЖИЛИЩНА СРЕДА

С Постановление №260/24.11.2017 г., Министерски съвет отпусна допълнителни средства по бюджетите на 7 общини от област Враца за ремонт на улична мрежа и за реализиране на инфраструктурни проекти в подкрепа на общинската социална и жилищна среда. За Община Козлодуй са предвидени 860 821 лв., като от тези средства за ремонтни дейности в две детски градини ще бъдат използвани 660 821 лв., и за ремонт на ул. „Хаджи Димитър“ – 200 000 лв.

За Община Враца, с. Згориград са осигурени средства в размер на 300 000 лева за възстановяване на спортна площадка и изграждане на спортна зала в населеното място.

За Община Бяла Слатина са осигурени средства за ремонт на асфалтова настилка по улици в гр. Бяла Слатина, с. Попица и с. Търнава на обща стойност 860 000 лв.

За ремонт на улици в селата на община Криводол са предвидени 600 000 лв., а за рехабилитация на улици на територията на община Борован – 300 000 лв.

Средства на обща стойност 416 348 лв. отпусна Правителството на Община Мездра. С тези средства ще бъде извършен ремонт на ул. „Принчовец“, гр. Мездра – 60 000 лв.; ул. „Шипка“, с. Боденец – 17 465 лв.; ул. „Извор“, с. Брусен – 21 355 лв.; ул. „Първи май“, с. Вършебница – 21 498 лв.; ул. „Витиня“, с. Горна Кремена – 35 063 лв.; ул. „Петко Маринов“, с. Долна Кремена – 13 741 лв.; ул. „Марица“, с. Дърманци – 15 021 лв.; ул. „Стоян Коцов“, с. Елисейна – 39 605 лв.; ул. „Стара планина“, с. Зверино – 28 659 лв.; ул. „Искър“, с. Крапец – 5869 лв.; ул. „Драва“, с. Крапец – 9300 лв.; ул. „Ален мак“, с. Крета – 10 437 лв.; ул. „Георги Димитров“, с. Игнатица – 26 281 лв.; ул. „Янко Николов“, с. Ребърково – 30 337 лв.; ул. „Ал. Стамболийски“, с. Руска Бела – 60 000 лв.; ул. „Кръстьо Ташев“ и ул. „Маршал Толбухин“, с. Руска Бела – 21 717 лв.;

Допълнително средства на обща стойност 200 000 лв. са осигурени за ремонт и рехабилитация на улици и в Община Хайредин.