Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

МИНИСТЪРЪТ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НИКОЛАЙ НАНКОВ И ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА НАПРАВИХА ПРОВЕРКА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В НАВОДНЕНИТЕ КВАРТАЛИ НА ГРАД МИЗИЯ


Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и областният управител Малина Николова направиха проверка на възстановителните дейности в наводнените квартали на град Мизия и анализираха с членовете на  Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия предприетите и последващите мерки за овладяване на бедствената ситуация в общините в област Враца с обявено бедствено положение.  Посещението на министър Нанков е по разпореждане на премиера Бойко Борисов и цели да бъдат набелязани спешни мерки по рехабилитацията на уличната и канализационна инфраструктура в града.

„Улиците в Мизия ще бъдат възстановени, а канализацията за дъждовна вода ще бъде рехабилитирана и разширена, тъй като сега съществуващата не може да поема води с такава интензивност“, съобщи министър Николай Нанков след проведената съвместна среща.

На срещата присъстваха председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Светослав Глосов, Веселин Николов, управител на Областно пътно управление – Враца, старши комисар Николай Димитров, директор на РДПБЗН, д-р Орлин Димитров, директор на РЗИ – Враца, Тодор Алексиев – кмет на Община Хайредин и експерти.

„След като бяха преодолени проблемите по републиканската мрежа в засегнатия район чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ пренасочихме екипи на Областно пътно управление към общината. Допълнителни машини, които да се включат в почистването, са изпратени дори от Пловдив“, коментира Николай Нанков. В авариен режим ще бъдат отстранени последиците, след това започва цялостно укрепване на инфраструктурата. Осигурени са допълнителни водоноски за измиване и изчистване на свлечената земна маса и още маневрени машини.

Индикативната стойност на разходите за възстановяване на инфраструктурата в общината е до 3 млн. лв. Вече се извършва оглед на щетите и се изготвят количествено-стойностни сметки, като средствата ще бъдат отпуснати от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

„Държавата реагира адекватно. С добра координация и помощ ще овладеем последиците от бедствието“, заяви регионалният министър и благодари за навременните и координирани действия на всички екипи.

Николай Нанков съобщи, че част от изпълнените възстановителни дейности по яз. „Рогозен 1“ са компрометирани от валежите. Засегнат е главно преливникът, но към момента не може да се даде оценка. Уверението на фирмата изпълнител - „Транспортно строителство и възстановяване“ е, че щетите ще останат за нейна сметка. Предстои да се направи опис, който да приключи максимално бързо. Необходимо е максимално бързо да се възложи инженеринг за ремонт на яз. „Бързина“, като за него има осигурени около 1 млн. лв. от Министерски съвет. Трябва да решим и проблема с Борован, където говорим за каскадно разположени общински язовири в предаварийно състояние. С влезлите в сила промени в Закона за водите, със  съдействието на областния управител и министъра на икономиката Емил Караниколов, ще се търси решение за язовирите, при чието управление кметовете срещат трудности. Министерството на икономиката ще може не само да ги управлява, но чрез държавното предприятие ще може да ги ремонтира в авариен режим“, посочи Николай Нанков.

Той допълни, че ще бъде осигурен и финансов ресурс, така че от добрата воля на Община Борован, кмета и общинския съвет зависи максимално бързо да се предприемат действия по промяна на собственика на критичните язовири, за да може след това да се изпълнят аварийно-възстановителни работи по тях. „Принципал на съоръженията в момента е Общински съвет - Борован. Ако общината не ги предаде на Министерството на икономиката, но продължава да не ги стопанисва добре, могат да бъдат наложени санкции“, каза още Николай Нанков.

Министърът посочи, че с ръководството на Община Мизия е коментирана темата относно хигиената и извършване на дезинфекция в града. „Експертите от Регионалната здравна инспекция са на разположение. Проблем с водата няма, качеството е в необходимите норми, няма заливане на помпената станция“, съобщи министърът.