бър ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 ЮНИ - Областна администрация Враца

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 ЮНИ

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 ЮНИ

Извънредно заседание на Постоянната комисия по заетост към Областен съвет за развитие  ще се проведе на 8 юни 2015 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Областна администрация - Враца, ет VI.  На предстоящото заседание ще бъде разгледана възможността на Областна администрация - Враца да кандидатства, в качеството си на работодател, по проект "Подкрепа за заетост" по ОП "Развитие на човешките ресурси", за наемане на безработни лица, които да извършат превантивни дейности и мерки за защита от бедствия. В хода на заседанието ще бъдат разпределени конкретния брой работни места по Дирекции "Бюро по труда" в област Враца  и по общини.