бър ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - Областна администрация Враца