бър ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ НА ТЕМА „ДЕТСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ И АГРЕСИЯ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 АПРИЛ - Областна администрация Враца

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ НА ТЕМА „ДЕТСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ И АГРЕСИЯ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 АПРИЛ

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ НА ТЕМА „ДЕТСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ И АГРЕСИЯ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 АПРИЛ

Дискусионен форум на тема: "Детската престъпност и агресия" ще се проведе на 11 април 2016 г. /понеделник/ от 16.30 ч. в Конферетната зала  на "Дом на науката и техниката" - Враца, ет. 2. Организатори на събитието са Областна администрация - Враца, Община Враца и Сдружение с нестопанска цел "Дом на науката и техниката". Целта на дискусионния форум е подпомагане на изготвянето на Областна стратегия за превенция на агресията, пилотна програма Община Враца.

Дискусията ще се проведе в два панела, като в първия панел ще бъде разгледана законодателната уредба на детското правосъдие, а във втория ще бъдат дадени конкретни предложения, становища и мнения за превенция на агресията в семейната и училищната среда, телевизията и интернет.

Форумът ще бъде открит от Областния управител Малина Николова. Участие ще вземат представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, представители на неправителствения сектор и младежта.