Актуални новини

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“

Областният управител на Област Враца Момчил Младенов взе участие в Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика“, който се проведе в града.  В изказването си Младенов обърна внимание на необходимостта от намеса на държавата за намаляване на административната тежест за...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ ПРОВЕДЕ СРЕЩА-РАЗГОВОР СЪС СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ОТ ВРАЧАНСКО

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ ПРОВЕДЕ СРЕЩА-РАЗГОВОР СЪС СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ОТ ВРАЧАНСКО

Областният управител на Област Враца Момчил Младенов проведе среща-разговор със студенти от ромски произход от Врачанско. В нея взеха участие 10 студенти и Албена Кисьова, ст.експерт „Образование, Спорт,Интеграця, Демографски и Младежки дейности“. Младите хора потърсиха подкрепа и съдей...

НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ "СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА" ОТПРАВИ ПОКАНА КЪМ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНИЦИАТИВАТА

НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ, ОТНОСНО: организацията по провеждането на най-мащабния НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2017 „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА" в 20 големи общини С настоящето бихме желали да приемете нашата любезна молба да подкрепите форума, като присъствате лично и информирате всички...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ ПОСЕТИ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ В С. КУНИНО

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ ПОСЕТИ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ В С. КУНИНО

Областният управител Момчил Младенов посети Професионалната гимназия по каменообработване в с. Кунино. Той уважи поканата на училищното настоятелство на учебното заведение и днес се срещна с: директора на  гимназията Стефан Стефанов, Председателя на Сдружение „Училищно настоятелство...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ С ПОЗДРАВ ЗА ВЕЛИКДЕН

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ С ПОЗДРАВ ЗА ВЕЛИКДЕН

Уважаеми жители на Област Враца, Приемете моите искрени поздрави  и благопожелания към Вас и Вашите семейства по повод светлия християнски празник  Възкресение Христово! Нека запалените свещи във Великденската нощ озарят душите и сърцата ни! Нека бъдем по-мъдри, по-смирени и по...

ПРИЕХА ОКОНЧАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД “КОЗЛОДУЙ – ОКОЛЧИЦА“

ПРИЕХА ОКОНЧАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД “КОЗЛОДУЙ – ОКОЛЧИЦА“

Областният управител Момчил Младенов проведе днес работна среща с представители на Координационния съвет от екипа на Областна администрация-Враца, отговорни за подготовката и провеждането на 71-вия НТП по пътя на Ботевата чета “Козлодуй – Околчица“,ръководителя на похода Евгени Фил...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА ДНЕС ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА ДНЕС ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

Областният управител Момчил Младенов председателства днес заседание на Областния съвет за развитие на Област Враца. На него присъстваха: заместник областният управител и заместник председател на Областния съвет за развитие Димитър Гъндев, представители на десетте общини и общински съвети в областта...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ С ПОЗДРАВ КЪМ ЛЕКАРИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ С ПОЗДРАВ КЪМ ЛЕКАРИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, За мен е удоволствие да поднеса искрените си поздрави към вас по повод 7-ми април – Световен ден на здравето и професионален празник на медицинските специалисти!   Приемете моите поздравления по повод вашия професионален празник и искрени...

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейск...

ЖИТЕЛИ НА БЪРЗИНА, МАНАСТИРИЩЕ И МИХАЙЛОВО ВНЕСОХА ПОДПИСКА ПРИ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ

ЖИТЕЛИ НА БЪРЗИНА, МАНАСТИРИЩЕ И МИХАЙЛОВО ВНЕСОХА ПОДПИСКА ПРИ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ

Близо 400 лица живеещи и преминаващи през път III-133 Бързина - Манастирище - Михайлово - граница Монтана внесоха подписка в Областна администрация-Враца. Днес част от недоволните от окаяното състояние на трасето 383 лица, положили подписите си в документа, го входираха в Центъра за административно...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ БЕ ГОСТ НА ФИНАЛНАТА ЛЕКЦИЯ ОТ „XXVIII ЗИМНИ ЧЕТЕНИЯ” В РИМ - ВРАЦА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ БЕ ГОСТ НА ФИНАЛНАТА ЛЕКЦИЯ ОТ „XXVIII ЗИМНИ ЧЕТЕНИЯ” В РИМ - ВРАЦА

Областният управител на Област Враца Момчил Младенов бе гост на финалната лекция от „XXVIII зимни четения”, организирани от екипа на  Регионален историчеси музей-Враца. Красимир Григоров, уредник в учреждението направи валоризация /преоценяване/ на пионерно-фотографското насле...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ СТАРТИРА РАБОТНИ СРЕЩИ С КМЕТОВЕ ПО ТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ВОДОЕМИТЕ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ СТАРТИРА РАБОТНИ СРЕЩИ С КМЕТОВЕ ПО ТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ВОДОЕМИТЕ

Стартираха работните срещи на областния управител Момчил Младенов с кметовете на седем от общините в областта по темите за безопасната експлоатация на общинските язовирни стени и съоръженията към тях и предстоящите проверки. В периода от 3-ти до 5-ти април Младенов ще се срещне с кметовете на общин...

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ДИМИТЪР ГЪНДЕВ“ УЧАСТВА В СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020“

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ДИМИТЪР ГЪНДЕВ“ УЧАСТВА В СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020“

Заместник областният управител Димитър Гъндев, в качеството му на член на Комитета за наблюдение на програмата „Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020“, участва в седмото заседание на структурата. То се проведе на 30 март в гр.Кълъраш, Румъния. Членовете на Комитета за наблюдение диску...

ТЕСТВАТ НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

ТЕСТВАТ НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност на 03.04.2017 г. от 13.00 ч. ще се проведе тренировка...

УЧЕНИЦИ ОТ СУ“ХРИСТО БОТЕВ“ БЯХА НА ПОСЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВРАЦА

УЧЕНИЦИ ОТ СУ“ХРИСТО БОТЕВ“ БЯХА НА ПОСЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВРАЦА

Ученици от СУ“Христо Ботев“-Враца посетиха Областна администрация-Враца. Днес членовете на група „Таралеж“ с ръководител г-жа Теменужка Николова бяха посрещнати от областният управител на област Враца Момчил Младенов. Той ги запозна със спецификата на  дейността на...