бър АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ И НИВАТА НА РЕКИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА - Областна администрация Враца

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ И НИВАТА НА РЕКИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ И НИВАТА НА РЕКИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

В Областният съвет по сигурност денонощно постъпва актуална информация за състоянието на язовирите и нивата на реките на територията на област Враца.

Към 17.30 ч. на 6 март нивото на р. Скът при с. Нивянин, община Борован е 214 см, при критично ниво 340 см. Нивото на реката при Бяла Слатина е 165 см, при критично ниво 400 см. Река Скът в Мизия достигна 137 см, при критичен праг 290 см. Няма опасност от разливи и нанасяне на материални щети.

Река Огоста при с. Хайредин е под критичните 200 см.

Нивата на язовирите на територията на област Враца се следят денонощно от собствениците и дежурните по общински съвети за сигурност. Данните към момента показват, че хидротехническите съоръжения не създават потенциална опасност за населението.

Язовир „Лесура“ в община Криводол и язовир „Бързина“ в община Хайредин преливат през преливниците си с около 150 л/с. и на тях са монтирани допълнителни сифони за контролираното изпускане на водни маси.

Всички останали язовири имат достатъчно свободен обем за поемане на водни маси.