Предстоящи събития

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ "ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ

На 5 май 2015 г. /вторник/ от 11.00 ч. в Заседателната зала на Областна администрация - Враца, ще се проведе заседание на Областната комисия "Екология и опазване на околната среда". На срещата ще бъде обсъден Правилникът за организацията и дейността на Комисията, както и Годишният доклад за 2014 г....

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА НА 28 АПРИЛ

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА НА 28 АПРИЛ

На 28 април 2015 г., Областният съвет по условия на труд  организира почитане на паметта на жертвите при трудови злополуки, във връзка с отбелязването на Международния ден на здравословни и  безопасни условия на труд. 
  В 9.30 ч., пред Паметника на работника /при разклона з...

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 28 АПРИЛ

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 28 АПРИЛ

На 28 април 2015 г. /вторник/ от 14.00 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Враца, ет. VI, ще се проведе редовно заседание на Областен съвет за развитие на област Враца. В хода на заседанието ще бъдат разгледани предложенията на общините от област Враца за инвестиционнни про...

ВРАЦА - ДОМАКИН НА ИНОВАЦИОННИ КАРАВАННИ СЪБИТИЯ

ВРАЦА - ДОМАКИН НА ИНОВАЦИОННИ КАРАВАННИ СЪБИТИЯ

На 27 април 2015 г. /понеделник/, Румънски Национален орган за научни изследвания и иновации, съвместно с Министерство на образованието и научните изследвания на Република Румъния и Министерство на образованието и науката на Република България, организират Иновационни караванни събития, във връзка с...

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РАЗЯСНЯВА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РАЗЯСНЯВА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Министерство на земеделието и храните започва информационна кампания в страната по разясняване на схемите за директните плащания. Кампанията цели да запознае земеделските производители с начина на кандидатстване, условията, на които следва да отговорят, както и дейностите, които трябва да изпълняват...

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА ЗАСЕДАВА НА 17 МАРТ

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА ЗАСЕДАВА НА 17 МАРТ

На срещата ще бъде разискван и приет Правилника за организацията и дейността на Съвета  и ще бъдат представени възможностите за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност и за оползотворяване на енергия  от възобновяеми източници. Участие в заседанието ще вземе Петър...

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ "ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВРАЧАНИ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА ИТ ОБЩЕСТВО. ГАРАНТИРАТ ЛИ ДОБРИТЕ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА БЪДЕЩЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ГРАДА"

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ

Областна администрация - Враца ще бъде домакин на обществена дискусия на тема „Проучване мнението на врачани относно създаване на ИТ общество. Гарантират ли добрите условия за работа бъдещето на младите хора в града?“. За участие са поканени директори на учебни заведения, неправителствен...

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ДИСКУСИОННА СРЕЩА С УЧАСТИЕТО НА МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ДИСКУСИОННА СРЕЩА С УЧАСТИЕТО НА МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

На 26.02.2015 г. /четвъртък/ от 16.00 ч. в залата на Търговско-промишлена палата – Враца, по покана на Областния управител Малина Николова, Областна администрация – Враца организира Дискусионна среща с участието на  Министър Лиляна Павлова по мерките за развитие на Област Враца. Уч...

ОБЛАСТНИЯТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ЩЕ ЗАСЕДАВА В СРЯДА

ОБЛАСТНИЯТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ЩЕ ЗАСЕДАВА В СРЯДА

Разширено заседание на Областния обществен съвет по превенция и противодействие на корупцията ще се проведе на  25.02.2015 г. /сряда/ от 11.00 часа в административната сграда на Областна администрация – Враца. В дневния ред на заседанието е предвидена точка единствена: Обсъждане и приеман...

ПРЕДСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 2014-2020

ПРЕДСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 2014-2020

Областният управител на Област Враца Малина Николова, заместник областният управител Ирина Иванова и експерти от Областна администрация - Враца ще вземат участие в Информационен семинар по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

На основание чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Областният управител на област Враца и Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца Малина Николова свиква Р...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИРИНА ИВАНОВА ЩЕ УЧАСТВАТ В СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СЕВЕРОЗАПАДА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИРИНА ИВАНОВА ЩЕ УЧАСТВАТ В СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СЕВЕРОЗАПАДА

Областният управител на област Враца Малина Николова и заместник областният управител Ирина Иванова ще вземат участие в организираната на 16 февруари среща в гр. Монтана, на която ще бъдат обсъдени теми, свързани с икономическото възстановяване и развитието на Северозападния регион. На срещата се о...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩА СЪС ЗАМ.-МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НИКОЛАЙ НАНКОВ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩА СЪС ЗАМ.-МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НИКОЛАЙ НАНКОВ

На 17.02.2015 г. /вторник/ от 18.00 ч. в голямата зала – І-ви етаж на Дома на науката и техниката – Враца, Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще представи Методическите указания, образците за кандидатстване и етапите при изпълнение на Национа...