бър Актуални новини - Областна администрация Враца

Актуални новини

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

Заместник областният управител Мирослав Комитски председателства редовното заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия. „Днес разглеждаме изключително важни теми, които касаят управлението на риска от бедствия и задълженията на институциите при съществуващ риск от бедствие, к...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА И ЗАМЕСТНИКЪТ Й МИРОСЛАВ КОМИТСКИ УЧАСТВАХА В РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН В ГРАД ПЛЕВЕН

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА И ЗАМЕСТНИКЪТ Й МИРОСЛАВ КОМИТСКИ УЧАСТВАХА В РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН В ГРАД ПЛЕВЕН

Областният управител Малина Николова и заместникът й Мирослав Комитски участваха в редовното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в град Плевен. Форумът се проведе под председателството на областния управител на област Плевен Мирослав Петров. На заседанието присъстваха п...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ОТКРИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ "ИНОВАЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ОТКРИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ

„Основните фактори на социално-икономическата среда за инвестиции и интелигентен растеж са наличието на инвестиционна активност на властите и местните предприемачи, ясни стратегически приоритети, правна рамка и стимули за инвеститорите, природен, човешки и научен потенциал, модернизирана пътна...

ПОЗДРАВ ОТ ИМЕТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

ПОЗДРАВ ОТ ИМЕТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Уважаеми госпожи и господа,      С уважение и добри пожелания за здраве и дълголетие се обръщам към Вас в Деня на възрастните хора!
     Ние, Вашите деца засвидетелстваме в този ден не само своята обич и признателност, но и благодарността и моралните ангажименти...

ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ (НСРПО)

ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ (НСРПО)

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасностна 01.10.2018 г. от 13:00 ч. ще се проведе трен...

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ОБЩА КАУЗА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА В ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ОБЩА КАУЗА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА В ОБЛАСТ ВРАЦА

Най-важната тема на обществено-икономическия живот в област Враца, свързана с подготовката на кадрите от средните училища, като основен ресурс за развитие, устойчивост и удовлетворяване потребностите на бизнеса бе представена днес в Областна администрация - Враца. В пресконференцията участваха пред...

МАЛИНА НИКОЛОВА: НЕЗАВИСИМОСТТА Е ДЕЛО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДЕЛО ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

МАЛИНА НИКОЛОВА: НЕЗАВИСИМОСТТА Е ДЕЛО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДЕЛО ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Малина Николова: Независимостта е дело на българския народ и дело за българския народ           „Провъзгласяването на Независимостта на 22 септември 1908 година е едно от най-значимите събития в историята на България. Прокламирането на българската...

ИНСТИТУЦИИТЕ И ОБЩЕСТВОТО СМЕ ОБЕДИНЕНИ ОТ ИДЕЯТА ДА НАСЪРЧИМ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

ИНСТИТУЦИИТЕ И ОБЩЕСТВОТО СМЕ ОБЕДИНЕНИ ОТ ИДЕЯТА ДА НАСЪРЧИМ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

„Институциите и обществото сме обединени от идеята да насърчим всички участници в пътното движение да допринесат за намаляване на рисковете и повишаване на пътната безопасност. Когато заинтересовани страни се обединят, действията ни наистина са ефективни и можем да спасим човешки живот“....

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ОТКРИ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ОТКРИ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Областният управител Малина Николова откри учебната 2018/2019 година заедно с директори, учители и ученици в НУ „Св. Софроний Врачански“, СУ „Никола Войводов“, НУ „Иван Вазов“, ППМГ „Акад. Иван Ценов“ и децата на ДГ „Европейчета“. „Д...

„СТУДЕНТИТЕ И АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ СА ЛИЦЕТО И БЪДЕЩЕТО НА НАШИЯ ОБЛАСТЕН ГРАД“

„СТУДЕНТИТЕ И АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ СА ЛИЦЕТО И БЪДЕЩЕТО НА НАШИЯ ОБЛАСТЕН ГРАД“

„Студентите и академичната общност са лицето и бъдещето на нашия областен град“, това каза областният управител при откриването на академичната 2018/2019 година във Филиал „Проф. Д-р Иван Митев” – Враца и реновирания Комплекс за образование към Медицински университет &n...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ И РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ И РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

„Климатичните промени увеличават риска от бедствия, а те се случват и засягат нашата област сериозно през последните години. Нямаме никакво време за отлагане на съвместните мерки за превенция и недопускане на кризи, застрашаващи живота, здравето и имуществото на хората“, с тези думи обла...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ И РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ И РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

„Климатичните промени увеличават риска от бедствия, а те се случват и засягат нашата област сериозно през последните години. Нямаме никакво време за отлагане на съвместните мерки за превенция и недопускане на кризи, застрашаващи живота, здравето и имуществото на хората“, с тези думи обла...

МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ИНСПЕКТИРАХА В МИЗИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПАДНАЛИТЕ ПОРОЙНИ ДЪЖДОВЕ КВАРТАЛИ НА ГРАДА

МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ИНСПЕКТИРАХА В МИЗИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПАДНАЛИТЕ ПОРОЙНИ ДЪЖДОВЕ КВАРТАЛИ НА ГРАДА

Министър Николай Нанков и заместник областният управител Мирослав Комитски инспектираха в Мизия възстановителните дейности в пострадалите от падналите поройни дъждове квартали на града. По данни на експерти от общинската администрация, за реконструкцията на публичната инфраструктура са необходими ок...

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Заместник областният управител Мирослав Комитски проведе извънредно заседание на Областната епизоотична комисия. Срещата е свикана във връзка с възникнали огнища на особено заразни болести по животните – Инфлуенца /грип/ по птиците и Чума по дребните преживни животни в областите Бургас и Ямбол...