Добре дошли

Изглед към паметника на Христо Ботев

Къщата на Стефанаки Савов- Ботев четник и политически деец

Изглед към Враца от комплекс \"Вестителят\"

03.12.2014
Г-жа Малина Николова, поздрави хората с увреждания

Областният управител на област Враца г-жа Малина Николова, поздрави хората с увреждания, по случай 3 декември – Международния ден на хората с увреждания!„Вие сте част...


03.12.2014
Областният управител г-жа Малина Николова представи новите заместник - областни управители

Областният управител на област Враца г-жа Малина Николова днес официално представи и връчи заповедите на новите зам. – областни управители г-жа Ирина Иванова и г-н...


01.12.2014
Новият областен управител на Област Враца г-жа Малина Николова днес официално встъпи в длъжност

Новият областен управител на Област Враца г-жа Малина Николова днес официално встъпи в длъжност. Временно изпълняващият длъжността г-н Иван Даков предаде символично поста и й...


27.11.2014
Проведе се извънредно заседание на Асоциацията по ВиК

Временно изпълняващият длъжността областен управител г-н Иван Даков свика на извънредно заседание членовете на Асоциацията по ВиК на Област Враца.Заседанието откри и води г-н Иван...


25.11.2014
Проведе се Национално учение „Защита 2014“ за радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй“

Областният щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия беше свикан днес в Областна администрация – Враца. Поводът бе Национално учение „Защита 2014“ за...


24.11.2014
Отново задействат Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението

На 25.11.2014г от 08.20ч. и на 26.11.2014г. от 16.30ч. ще бъде задействана Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия и аварии. Поводът...


14.10.2014
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за Главен експерт

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за Главен експерт


23.09.2014
Обявление за конкурс

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС №...


26.08.2014
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за юрисконсулт

Списък на допуснатите кандидати


05.08.2014
О Б Я В Л Е Н И Е З А К О Н К У Р С

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС...


06.11.2014
“Инсталиране на програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа, доставка на компютърно и мултимедийно оборудване” по проект „Трансграничен Център за комуникация Долж - Враца”

“Инсталиране на програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа, доставка на компютърно и мултимедийно оборудване” по проект „Трансграничен Център за комуникация Долж - Враца”...


27.06.2014
Доставка на оборудване за извънредни ситуации

Открита процедура с предмет “Доставка на оборудване за извънредни ситуации” по проект „Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона” с...


02.10.2014
Вътрешни правила за възлагане на поръчка Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация - Враца

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация - Враца


30.06.2014
Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения

Публична покана за избор на изпълнител на услуга с предмет "Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения", в изпълнение на...


25.06.2014
Организиране и провеждане на четири броя специализирани обучения по проект

“Организиране и провеждане на четири броя специализирани обучения по проект „Специализирани обучения за по–добра организация на работата в Областна администрация Враца”, по Договор № А13-22-65/28.04.2014...


 
Търсене