Добре дошли
Изглед към паметника на Христо Ботев

Изглед към паметника на Христо Ботев

Къщата на Стефанаки Савов- Ботев четник и политически деец

Къщата на Стефанаки Савов- Ботев четник и политически деец

Изглед към Враца от комплекс

Изглед към Враца от комплекс "Вестителят"

Новини

21.10.2014
Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс на Дарина Христова Димитрова се съобщава, че във връзка с постъпило запорно съобщение по...


07.10.2014
Проверяват техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение

Проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност ще...


02.10.2014
Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс на Олег Иванов Драганов се съобщава, че във връзка с постъпило негово искане за...


15.09.2014
ЦИК ще обучава РИК-Враца

Централната избирателна комисия е взела протоколно решение, относно провеждането на обучения на Районните избирателни комисии на територията на страната за изборите за народни представители на...


06.09.2014
Областният управител инж. Венцислав Василев поздравява жителите на Област Враца

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА,Съединението на Княжество България и Източна Румелия безспорно е една от най- знаменателни дати, белязали битието на страната ни. Дело постигнато...


04.09.2014
Инж. Василев поздрави Роман по повод 40 години от обявяването му за град

По повод празника областния управител на Област Враца инж. Венцислав Василев поздрави жителите и гостите на град Роман.„За мен е удоволствие да Ви поздравя по...


Конкурси

14.10.2014
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за Главен експерт

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за Главен експерт


23.09.2014
Обявление за конкурс

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС №...


26.08.2014
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за юрисконсулт

Списък на допуснатите кандидати


05.08.2014
О Б Я В Л Е Н И Е З А К О Н К У Р С

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС...


Открити процедури

27.06.2014
Доставка на оборудване за извънредни ситуации

Открита процедура с предмет “Доставка на оборудване за извънредни ситуации” по проект „Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона” с...


Вътрешни правила

02.10.2014
Вътрешни правила за възлагане на поръчка Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация - Враца

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация - Враца


Публични покани

30.06.2014
Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения

Публична покана за избор на изпълнител на услуга с предмет "Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения", в изпълнение на...


25.06.2014
Организиране и провеждане на четири броя специализирани обучения по проект

“Организиране и провеждане на четири броя специализирани обучения по проект „Специализирани обучения за по–добра организация на работата в Областна администрация Враца”, по Договор № А13-22-65/28.04.2014...


 
Търсене
 
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми.
Не ми харесва.
Не мога да определя.
 
Анкета
Ще участвате ли в 68-ия Национално-туристически поход Козлодуй – Околчица?
Да
Не