Добре дошли

Изглед към паметника на Христо Ботев

Къщата на Стефанаки Савов- Ботев четник и политически деец

Изглед към Враца от комплекс \"Вестителят\"

25.11.2014
Проведе се Национално учение „Защита 2014“ за радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй“

Областният щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия беше свикан днес в Областна администрация – Враца. Поводът бе Национално учение „Защита 2014“ за...


24.11.2014
Отново задействат Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението

На 25.11.2014г от 08.20ч. и на 26.11.2014г. от 16.30ч. ще бъде задействана Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия и аварии. Поводът...


21.11.2014
Продължава изплащането на обезщетения за отчуждените имоти

Продължава изплащането на обезщетенията за отчуждените имоти, засягащи се от сервитута на обект "Обходен път на град Враца". Списъкът с лицата, които не са получили...


21.11.2014
Предприемат се превантивни мерки за инфлуенца по птиците

Предприемат се превантивни мерки за заболяването инфлуенца по птиците, това се реши на заседание на Областната епизоотична комисия за област Враца. Заместник областният управител г-н...


18.11.2014
Два нови приоритета са включени към проекта за новата Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020г

Два нови приоритета са включени към проекта за новата Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020г. Това стана ясно на заседание на Областната комисия по екология...


14.11.2014
16 Ноември 2014 - Световен ден на възпоменание за жертвите от пътно-транспортните произшествия

14.10.2014
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за Главен експерт

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за Главен експерт


23.09.2014
Обявление за конкурс

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС №...


26.08.2014
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за юрисконсулт

Списък на допуснатите кандидати


05.08.2014
О Б Я В Л Е Н И Е З А К О Н К У Р С

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС...


06.11.2014
“Инсталиране на програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа, доставка на компютърно и мултимедийно оборудване” по проект „Трансграничен Център за комуникация Долж - Враца”

“Инсталиране на програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа, доставка на компютърно и мултимедийно оборудване” по проект „Трансграничен Център за комуникация Долж - Враца”...


27.06.2014
Доставка на оборудване за извънредни ситуации

Открита процедура с предмет “Доставка на оборудване за извънредни ситуации” по проект „Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона” с...


02.10.2014
Вътрешни правила за възлагане на поръчка Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация - Враца

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация - Враца


30.06.2014
Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения

Публична покана за избор на изпълнител на услуга с предмет "Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения", в изпълнение на...


25.06.2014
Организиране и провеждане на четири броя специализирани обучения по проект

“Организиране и провеждане на четири броя специализирани обучения по проект „Специализирани обучения за по–добра организация на работата в Областна администрация Враца”, по Договор № А13-22-65/28.04.2014...


 
Търсене