Новини и събития

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА

О Б Я В Л Е Н И Е   З А    К О Н К У Р С На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г. 1. Обявявам конкурс за едно работно място на  длъжност Главен  експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация – Враца. 2. Кратко описание на длъжността: Подпомага дейността на по-високите длъжностни нива в сферата на защитата на населението при бедствия, на обществения ред, безопасността на движението по пътищата, като събира и систематизира необходимата информация, обработва и поддържа бази данни, проучва и обобщава различни практики, проблеми...

Виж повече
02/08/2017

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Областният управител и председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца Малина Николова проведе извънредно заседан...

Виж повече
01/08/2017

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА БЕЗОПАСНОСТ НА ВОДОЕМИТЕ В РЕГИОНА

Областният управител Малина Николова проведе работна среща с представителите на общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мездра, Роман и Хайредин, на ,,Напоителни  Системи” ЕАД, Кло...

Виж повече
31/07/2017

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРЕДСТАВИ ДНЕС НОВИЯ ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА РОБЕРТИНО МАРИНОВ

Областният управител Малина Николова представи днес новия заместник областен управител на област Враца Робертино Маринов, назначен със заповед на министър –председателя Бойко Борисов. Робертино...

Виж повече
31/07/2017

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА УЧАСТВА В ИНИЦИИРАНА ОТ ВИЦЕПРЕМИЕРА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ РАБОТНА СРЕЩА

Областният управител Малина Николова участва в инициирана от вицепремиера и председател на Съвета за административна реформа Томислав Дончев работна среща с представители на областните администрации, ...

Виж повече
27/07/2017