Новини и събития

СВИКВАТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК - ВРАЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, във връзка с писмо с изх. №08-00-1045/18.05.2016 г. на ГД „Оперативна програма околна среда“ към Министерство на околната среда и водите и на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите, и чл. 10 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация СВИКВАМ:   Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца на 13.07.2016 г. /сряда/ от 11.00 часа в сградата на Областна администрация – Враца, бул. „Демокрация“ № 1, Заседателна зала – ет. VI при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на решение за изразяване на съгласие с изпълнението на проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца – II фаза“ н...

Виж повече
23/06/2016

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА С ПОЗДРАВ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

До директорите и служителите на териториалните органи на изпълнителната власт област враца   Уважаеми госпожи и господа директори, Уважаеми служители в държавната администрация, За ...

Виж повече
23/06/2016

23 ЮНИ – ДЕН НА СЛУЖИТЕЛЯ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

23 юни се отбелязва като Ден на служителя в държавната администрация. По този повод областният управител Малина Николова поздравява служителите от всички структури и териториални звена на държавната а...

Виж повече
23/06/2016

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ ИНСПЕКТИРА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО БУЛ. "ВАСИЛ КЪНЧОВ"

Областния управител Малина Николова, заедно с народните представители Петя Аврамова и Красен Кръстев, посрещнаха министър – председателя Бойко Борисов, министрите Лиляна Павлова и Владислав Гора...

Виж повече
21/06/2016

ПРЕПИСКА № 00800-2016-002, „ПЛАНОВО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ УЧАСТЪЦИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ВРАЦА“

Преписка № 00800-2016-002, Наименование "Планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в област Враца", Публикувана на 21.06.2016 г., Възложител: Областен управител на Област Вра...

Виж повече
21/06/2016