Добре дошли

Изглед към паметника на Христо Ботев

Къщата на Стефанаки Савов- Ботев четник и политически деец

Изглед към Враца от комплекс \"Вестителят\"

29.01.2015
Заседание на Постоянната комисия по заетост към Областен съвет за развитие на област Враца

В Областна администрация – Враца, под председателството на Областния управител - Малина Николова се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за...


28.01.2015
Предстоящо заседание на Постоянната комисия по заетост към Областен съвет за развитие на област Враца

На 29.01.2015 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в Заседателната зала на Областна администрация – Враца ще се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към...


27.01.2015
Среща за представяне на Проектозакона за предучилищното и училищното образование

Днес в Областна администрация - Враца се проведе среща с г-жа Милена Дамянова, Председател на Постоянната парламентарна комисия по образование и наука в Народното събрание,...


26.01.2015
Покана за участие в конкурс за подбор на стипендианти

В изпълнение на договор „Управление и изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4 „Специфични предизвикателства за здравето на ромското население“ на Програма...


24.01.2015
Почит пред жертвите на бомбандировката над Враца

Областният управител г-жа Малина Николова присъства днес на панихида в памет на загиналите врачани във Втората световна война и жертвите на бомбардировката на Враца. Заупокойна...


23.01.2015
Среща за представяне на Проектозакона за предучилищното и училищното образование

На 27.01.2015 г. /вторник/ от 11.00 ч. в Заседателната зала на Областна администрация– Враца, Народният представител от 43-тото Народно събрание инж. Петя Аврамова и Областният...


22.01.2015
Обявление за конкурс за длъжността младши експерт

О Б Я В Л Е Н И Е З А К О Н К У Р СНа основание чл. 10а от Закона за държавния...


14.01.2015
Обявление за конкурс за длъжността младши експерт

О Б Я В Л Е Н И Е З А К О Н К У Р СНа основание чл. 10а от Закона за държавния...


12.01.2015
Обявление за конкурс за длъжността Главен секретар

О Б Я В Л Е Н И Е З А К О Н К У Р СНа основание чл. 10а от Закона за държавния...


05.01.2015
Списък на Допуснатите кандидати до конкурс за младши експерт

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за младши експертИзточници за подготовка


14.10.2014
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за Главен експерт

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за Главен експерт


23.09.2014
Обявление за конкурс

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС №...


06.11.2014
“Инсталиране на програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа, доставка на компютърно и мултимедийно оборудване” по проект „Трансграничен Център за комуникация Долж - Враца”

“Инсталиране на програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа, доставка на компютърно и мултимедийно оборудване” по проект „Трансграничен Център за комуникация Долж - Враца”...


27.06.2014
Доставка на оборудване за извънредни ситуации

Открита процедура с предмет “Доставка на оборудване за извънредни ситуации” по проект „Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона” с...


02.10.2014
Вътрешни правила за възлагане на поръчка Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация - Враца

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация - Враца


30.06.2014
Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения

Публична покана за избор на изпълнител на услуга с предмет "Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения", в изпълнение на...


25.06.2014
Организиране и провеждане на четири броя специализирани обучения по проект

“Организиране и провеждане на четири броя специализирани обучения по проект „Специализирани обучения за по–добра организация на работата в Областна администрация Враца”, по Договор № А13-22-65/28.04.2014...


 
Търсене