Добре дошли

Изглед към паметника на Христо Ботев

Къщата на Стефанаки Савов- Ботев четник и политически деец

Изглед към Враца от комплекс \"Вестителят\"

18.11.2014
Два нови приоритета са включени към проекта за новата Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020г

Два нови приоритета са включени към проекта за новата Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020г. Това стана ясно на заседание на Областната комисия по екология...


14.11.2014
16 Ноември 2014 - Световен ден на възпоменание за жертвите от пътно-транспортните произшествия

07.11.2014
Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс на Петко Ангелов Пенев се съобщава, че във връзка с постъпило запорно съобщение по...


04.11.2014
Г-н Иван Даков поздрави колектива на Регионална библиотека "Христо Ботев" по случай 60-та годишнина

Поздравителен адрес по случай 60-та годишнина от създаването на регионалната библиотека „Христо Ботев” поднесе временно изпълняващият длъжността областен управител на Област Враца г-н Иван Даков....


03.11.2014
Приключи есенната проверка на язовирите и речните корита в Област Враца

Временно изпълняващият длъжността областен управител на Област Враца г-н Иван Даков издаде заповед (№ РД - 18- К29/ 10.10.2014г.) за сформиране Междуведомствена комисия за извършване...


01.11.2014
Заместник областният управител г-н Иван Даков поздравява всички врачански учители, журналисти, дейци на културата и духовността по повод 1 ноември - Ден на народните будители

По повод Деня на народните будители - 1 ноември, заместник областният управител г-н Иван Даков поздравявя всички представителите на образованието, науката, културата, духовенството и медиите...


14.10.2014
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за Главен експерт

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за Главен експерт


23.09.2014
Обявление за конкурс

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС №...


26.08.2014
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за юрисконсулт

Списък на допуснатите кандидати


05.08.2014
О Б Я В Л Е Н И Е З А К О Н К У Р С

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Приета с ПМС...


06.11.2014
“Инсталиране на програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа, доставка на компютърно и мултимедийно оборудване” по проект „Трансграничен Център за комуникация Долж - Враца”

“Инсталиране на програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа, доставка на компютърно и мултимедийно оборудване” по проект „Трансграничен Център за комуникация Долж - Враца”...


27.06.2014
Доставка на оборудване за извънредни ситуации

Открита процедура с предмет “Доставка на оборудване за извънредни ситуации” по проект „Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона” с...


02.10.2014
Вътрешни правила за възлагане на поръчка Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация - Враца

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация - Враца


30.06.2014
Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения

Публична покана за избор на изпълнител на услуга с предмет "Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения", в изпълнение на...


25.06.2014
Организиране и провеждане на четири броя специализирани обучения по проект

“Организиране и провеждане на четири броя специализирани обучения по проект „Специализирани обучения за по–добра организация на работата в Областна администрация Враца”, по Договор № А13-22-65/28.04.2014...


 
Търсене